Donacije & potpore Zakladi

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezina osnivanja sastoji se od novčanih sredstava (osnivački ulog) u iznosu od 10.000,00 kn koje je uplatio osnivač u cjelosti.

Grad Karlovac, kao osnivač Zaklade,obvezuje se godišnje pridonostiti i do 30. studenog tekuće godine, u korist Zaklade, uplatiti iznos od najmanje 20.000,00 kn

Sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, te gospodarskim iskorištavanjem imovine Zaklade.

Zaklada će se financirati:

  • iz sredstava Proračuna Grada Karlovca,
  • sredstvima članova podupiratelja Zaklade,
  • novčanim donacijama fizičkih i pravnih osoba (darovi, pokroviteljstva i slično),
  • organiziranjem određenih aktivnosti (dobrotvorne priredbe, prigodne lutrije, izrada i prodaja prigodnih tiskovina, amblema, znački i slično,
  • doniranjem pokretne i nepokretne imovine – ostavštine te iz drugih izvora

 

Podupiratelji Zaklade

 

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i kao podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

  • pravne osobe najmanje 5.000,00 kuna
  • fizičke osobe najmanje 100,00 kuna
  • udruge i organizacije građana najmanje 1.000,00 kuna

Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu. O članovima podupirateljima Zaklada vodi poseban registar.

Transakcijski račun za donacije i potpore

 

IME: ZAKLADA “NIKOLA TESLA”

SJEDIŠTE: Banjavčićeva 9, Karlovac

OIB: 57271433945

IBAN: HR 66 2400008 1110348266

SWIFT BIC: KALCHR2X